Login firme   Inregistrare Firma
Descriere activitate

Analiza de risc la securitate fizica este obligatorie pentru societatile comerciale și instituții de stat!
Ce reprezinta?
Analiza de risc la securitatea fizica este documentul prin care un specialist analizeaza si stabileste de ce anume este nevoie pentru ca paza unui obiectiv sa acopere toate vulnerabilitatile acestuia in fata hotilor. Este vorba despre un standard impus de Uniunea Europeana prin care fiecare societate comerciala are obligatia sa-si identifice amenintarile care pot pune in pericol viata sau integritatea persoanelor sau a valorilor detinute si de a stabili masurile necesare.
Raportul de evaluare este instrumentul prin care evaluatorul de risc la securitate fizica comunica clientului, sau altei persoane desemnate de acesta, rezultatele si concluziile analizei de securitate.
Ce cuprinde?
• definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii
• stabilirea metodei și a instrumentelor de lucru
• identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte
• analizarea riscurilor la securitatea fizica
• estimarea riscurilor unitatii beneficiare
• intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.
Cine face obiectul analizei de risc conform anexelor la H.G. 301/2012?
1. Institutiile de creditare (banci);
2. Institutiile de creditare tip organizatii cooperatiste si institutii financiare nebancare;
3. Societatile care au ca obiect de activitate schimbul valutar;
4. Casele de amanet, unitatile profilate pe activitati cu metale/pietre pretioase, magazine de comercializare arme si munitii;
5. Unitatile postale;
6. Statiile de comercializare carburanti;
7. Spatiile comerciale cu suprafata mai mare de 500 mp;
(depozite ,mall-uri);
8. Salile si incintele de exploatare a jocurilor de noroc;
9. Casieriile furnizorilor de utilitati;
10. Automatele de tranzactii cu numerar din afara sediilor bancare;
11. Centrele de procesare a numerarului;
12. Unitati fara cerinte minimale.( orice magazin de cartier sau satesc)
;
In conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII Guvernului Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 și HG 437/2017, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor, adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.
Toate societatile comerciale sunt obligate sa contacteze un evaluator care sa realizeze analiza de risc la securitate fizica, aceasta urmand a fi efectuata pentru toate si fiecare dintre obiectele de activitate active si sediile pe care firmele le au, conform legii.
Termenul limita pana la care societatile comerciale trebuie sa finalizeze analiza de risc la securitate fizica a fost 30.06.2018, in caz contrar, firmele risca amenzi uriase!
(10.000-20.000 lei)!
Constituie contraventie incalcarea prevederilor din normele metodologice, dupa cum urmeaza:
• Nerespectarea masurilor minimale de securitate.
• Analiza de risc la securitate fizica trebuie să asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.
Cat costa Evaluarea de Risc?
Nu exista un pret standardizat. Acesta se stabileste in functie de vulnerabilitatea obiectivului, de amplasarea lui, de numarul de angajati si cerintele minime de securitate pe care deja le indeplineste.
Analizele de risc se efectueaza doar de catre experţi inregistrati.
EVALUATOR DE RISC SECURITATE FIZICA :lt col (rez).ing. dipl. DAN PĂTRUȚESCU , TEL: 0740.21.53.63 sau 0738.849.098, POZITIA 889 R.N.E.R.S.F .Dețin cont SEAP!str. G.COȘBUC nr 11,Drobeta-Turnu Severin!
Fara nicio lucrare anulată de către IGPR!
Specialist in domeniu de peste 25 ani!